מנהל חשבונות סוג 3 (ראשי)
סוג 3

אודות המקצוע והמגמה

  1. הנהלת חשבונות מתבצעת הן באופן וולונטרי והן בכפוף להוראות חוקיות. במסגרות מסוימות, בהעדר מחויבות חוקית כלשהי, משמש החשש מאובדן שליטה כמניע לניהול חשבונות, מכיוון שניהול חשבונות תקין מאפשר תכנון הקצאת המשאבים הכספיים ומעקב אחר ניתובם. ניהול חשבונות שיטתי מאפשר תרגום מטרות ויעדים למונחים כספיים, התחקות אחר דרכי העמידה בהם, וסיכום התוצאות הכספיות תוך הפקת לקחים.
  2. מנהל חשבונות סוג 3 – ראשי, הינה הרמת הגבוהה ביותר בתחום מקצוע הנהלת החשבונות (מקביל לתואר הידוע כיום בציבור בשם "מנהל חשבונות מדופלם"). העוסק בתחום יכול להשתלב כשכיר בפירמות גדולות ומורכבות ולמלא בהן תפקיד של מנהל חשבונות סוג 3 ראשי , גזבר או חשב ו/או לעמוד בראש מחלקת הכספים והחשבונות. כבעל מקצוע חופשי הוא יכול לתת את שירותיו כעוסק עצמאי, או במסגרת שותפות של מנהלי חשבונות.
  3. מעבר להכשרה של מנהל חשבונות סוג 2 – מתקדם, יהא מנהל חשבונות סוג 3 - ראשי בעל ידע רחב
  4. יותר בנושאים מתחום החשבונאות הפיננסית.
  5. במסגרת תפקידו הוא מבצע חישוב ורישום של שינויים בהון המניות של החברה, בחלוקת דיבידנד, בהנפקה ופדיון אג"ח לרבות טיפול בריבית, פרמיה וניכיון, בהתאם לארגון בו הוא פועל. הוא מטפל חשבונאית בהתחיבויות תלויות יעודות, עתודות, הפרשות ואירועים לאחר תאריך המאזן ואחראי לרישומן והצגתן בדוחות הכספיים בהתאם לכללי הדיווח. מנהל החשבונות הראשי מתאים את ערך ניירות הערך הסחירים וההשקעות לטווח ארוך ואחראי לרישום הרווח וההפסד הנובעים מכך. הוא מחשב עלויות מימון שונות כגון: קניה ומכירה בתשלומים, חכירות לזמן ארוך, ומבצע חישובי כדאיות השקעות. כמו כן הוא מטפל חשבונאית בהיבטי מס השונים, כולל מס על ההכנסה.
  6. במסגרת עבודותו הוא נדרש להבנה וידע מעמיק בהכנה וקריאת דוחות כספים )רווח והפסד, תזרים מזומנים ומאזן( ובקיאות בהכנת הארגון לביקורת רואה החשבון המבקר.
  7. על מנהל החשבנות להיות בקיא בכללי חשבונאות מקובלים הנקבעים על-ידי מוסדות תקינה חשבונאית, ועליו לספק מוצר איכותי ומקצועי העומד לביקורתם של גורמים מקצועיים אחרים (רשיויות מס, מבקרה, רשות לניירות ערך וכדומה).

הנושאי הלימוד

חשבונאות פיננסית
חשבונאות מעשית ממוחשבת
.תעודת מנהל/ת חשבונות סוג 2 – מתקדם או תעודת מנהל חשבונות סוג 2(הישן).
וועדת קבלה.
בחינות גמר:
בחינות גמר חיצוניות: בחינה עיונית: חשבונאות פיננסית.
בחינות גמר חיצוניות: בחינה מעשית: חשבונאות מעשית ממוחשבת )ראשי(.
בחינות גמר פנימיות: בכל שאר המקצועות הנלמדים, בנוסף לבחינות החיצוניות.
תעודת גמר:
מנהל חשבונות סוג 3 (ראשי).
  • פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמים.
  • דמי רישום לא מוחזרים.
יחס אישי וליווי

בזכות הצוות הניהולי הנחוש והמנוסה המסייעים בתהליך ליווי, התאמה והרשמה של הסטונטים תוך הכוונה מקצועית מקפידה ונחושה.

מרצים מובילים בתעשייה

סגל המרצים הוא מהמנוסים והמובילם בתעשיות השונות שהם תורמים את חלקם המקצועי המבטיח איכות מקסימלית והכנת הסטודנטים להיות המצטיינים של מחר בשוק העבודה.

תעודה מוכרת בתעשייה

כל התעודות שלנו מוכרות בתעשייה הן ע"י משרד העבודה ומשרד התחבורה ומשרד החינוך.

מעוניינים במידע נוסף?
מוזמנים להשאיר פרטים והיועצים שלנו ייצרו אתכם קשר בהקדם👇

צור קשר

מלא את הטופס :