תשלום אגרות בחינות

תשלום אגרות בחינות באמצעות שירות התשלומים הממשלתי,

השירות מאפשר תשלום מקוון (דיגיטלי) של אגרות בחינה בבחינות של האגף להכשרה מקצועית.

https://ecom.gov.il/counterspa/home/112/1/Exams

2. בחירת אפשרות ראשונה

בחינות אחרות - עיוני / מעשי

3. בשלב זה לוחצים על אישור

ומתקדמים לשלב מילוי פרטים אישיים

4. מילוי פרטים אישיים

חשוב לרשום מידע תקין

5. פרטי תשלום

חשוב להזמין מייל לקבלת אישור תשלום

צור קשר

מלא את הטופס :